Termene și condiții comerciale

TERMENELE ȘI CONDIȚIILE COMERCIALE

COMPANIEI EXTRADEON S.R.OCOMPANIEI EXTRADEON S.R.O

 

cu sediul: Sadová 301/44A, Opava 746 01

cod unic de identificare: 08836205

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului on-line aflat la următoarea adresă www.roatarezerva.ro
  

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Aceste condiții comerciale (în continuare doar „condiții comerciale“) ale companiei Extradeon s.r.o., cu sediul în Sadová 301/44A, Opava, cod unic de identificare: 08836205 (în continuare doar „vânzător“) reglementează, în conformitate cu prevederile art. 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012, Codul civil (denumit în continuare "codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "contract de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe pagina web situat la adresa www.roatarezerva.ro (denumit în continuare "web site"), prin intermediul interfeței paginii web (denumită în continuare "interfața web a magazinului").

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cursul exercitării independente a profesiei sale.

1.3. În contractul de achiziție pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile menționate. Orice dispoziții divergente din contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor acestor termene și condiții.

1.4. Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de achiziție. Contractul de achiziție, precum și termenele și condițiile comerciale sunt disponibile în limba cehă. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa formularea termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile apărute în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. Pe baza înregistrării efectuate de cumpărător pe pagina web îi este permis acestuia să acceseze interfața contului său de utilizator. Cumpărătorul poate comanda bunuri din interfața sa de utilizator (denumită în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct pe interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe pagina web, precum și la comandarea produselor, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele din contul de utilizator, în cazul în care acestea sunt modificate. Datele furnizate de către cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate de către vânzător a fi corecte.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat cu un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator timp de mai mult de 1 an sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv cele din termenii și condițiile prezente).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că se poate ca și contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special atunci când este vorba despre întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale unor terțe părți. 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate bunurile prezentate și plasate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Nu se aplică articolul 1732 alineatul (2) aparținând Codului civil.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costul returnării bunurilor, în cazul în care, prin natura lor, acestea nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, deasemenea informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile referitoare la costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor listate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Cehiei.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă direct pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "inserate" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, informații cu privire la modalitatea necesară de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3. informații cu privire la costurile asociate livrării bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda").

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului apăsând pe butonul "Trimite comanda". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii de la cumpărător imediat după primirea acesteia, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a cumpărătorului").

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin poștă electronică la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși deoarece aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în cadrul contractului de cumpărare pot fi plătite de cumpărător către vânzător în următoarele moduri: în numerar la livrare la locul specificat de către cumpărător în comandă; prin transfer bancar în contul vânzătorului;

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Dacă nu este specificat altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3. Vânzătorul poate solicita plata unei facturi în avans în cazul în care valoarea comenzii este mai mare de 2 bucăți. Acest lucru intervine cu dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil precizat al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu confirmă comanda (articolul 3.8), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie trimise cumpărătorului. Nu se aplică articolul 2119 alineatul (1) aparținând Codului civil.

4.7. Eventualele reduceri asupra prețului bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.8. În cazul în care acest lucru este uzual în relația comercială sau dacă este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, vânzătorul va emite un document fiscal - o factură - cumpărătorului cu privire la plățile efectuate în temeiul contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura va fi emisă de vânzător către cumpărător după plata prețului bunurilor și va fi trimisă în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului, factura putând fi atașată la bunuri și atunci când bunurile sunt ridicate de la punctul de distribuție.

4.9. În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu se poate renunța, printre altele, la un contract de furnizare de bunuri care a fost modificat în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, la un contract de furnizare de bunuri perisabile, precum și la bunuri perisabile, provenite dintr-un contract de furnizare de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, dacă consumatorul a rupt ambalajul original.

5.2. Cu excepția cazului în care este vorba de un caz menționat la articolul 5.1 din acești Termeni și condiții sau de un alt caz în care nu poate fi renunțat la contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, să renunțe la contractul de vânzare-cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat anterior. Pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către vânzător, care constituie o anexă la termenii și condițiile comerciale. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa sediului vânzătorului.

5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din acești Termeni și condiții, contractul de achiziție se anulează de la început. Bunurile trebuie să fie returnate de către cumpărător vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea către vânzător a formularului de retragere din contractul de cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate, din cauza naturii lor, prin poșta obișnuită.

5.4. În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din aceste Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, exclusiv prin transferarea fondurilor în contul bancar al cumpărătorului. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu acest lucru și nu implică costuri suplimentare pentru cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6. În cazul în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment până la ridicarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul rambursează prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar, în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca la retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de cadou încetează să producă efecte, cumpărătorul fiind deci obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA BUNURILOR

6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de achiziție, să livreze bunurile la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesar să livreze bunurile în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

6.4. La primirea bunurilor de la compania de transport, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul apariției unor defecte, să notifice imediat compania de transport. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică faptul că respectivul colet a fost manipulat greșit, cumpărătorul poate să nu accepte coletul de la compania de transport

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt precizate de acesta. 

7. DREPTURILE REZULTATE DIN EXECUTAREA DEFECTUOASĂ

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de dispozițiile relevante cu caracter general obligatoriu (în special, articolele 1914-1925, 2099-2117 și 2161-2174 din Codul civil).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru ca bunurile să fie lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător ca, în momentul în care cumpărătorul a luat în primire bunurile:

  • 7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,
  • 7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit,
  • 7.2.3. bunurile sunt conforme din punct de vedere calitativ sau al manoperei cu eșantionul sau specimenul convenit, în cazul în care calitatea sau manopera a fost determinată pe baza eșantionului sau specimenului convenit,
  • 7.2.4. bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
  • 7.2.5. bunurile sunt conforme cu cerințele legii.

7.3. Dispozițiile menționate la articolul 7.2 din acești Termeni și condiții nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic în cazul defectului pentru care s-a convenit prețul mai mic, în cazul uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor second-hand, în cazul defectului care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător, sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.

7.4. În cazul în care un defect apare în termen de șase luni de la primire, se consideră că bunurile au fost defecte la primire. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul de a reclama defectele care apar la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Cumpărătorul revendică drepturile rezultate din executarea defectuoasă de la vânzător, direct de la sediul acestuia, unde este posibilă acceptarea reclamației în ceea ce privește gama de bunuri vândute, eventual și la sediul social sau la punctul de lucru.

7.6 Nu se consideră că este vorba de efectuare defectuoasă dacă anvelopa de pe roată este fabricată de un alt producător decât cel indicat pe fotografia de pe pagina web. Imaginile de la roți pot fi doar ilustrative.

7.7. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de regulamentul de reclamații al vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTUALE

8.1 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil.

8.3. Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de către vânzător prin intermediul adresei electronice info@roatarezerva.ro Vânzătorul trimite informa cumpărătorul cu privire la soluționarea reclamației acestuia la adresa de email a cumpărătorului.

8.4. Instanța competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg dintr-un contract de vânzare-cumpărare este Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CUI: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a rezolva litigiile dintre vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare-cumpărare.

8.5. Oficiul European al Consumatorilor din Cehia, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).

8.6. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către autoritatea competentă pentru acordarea licențelor comerciale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială efectuează, printre altele, supravegherea respectării legii nr. 634/1992, în cadrul domeniului de aplicare definit, privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.7. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000, privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, codul unic de identificare, codul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul de vânzare-cumpărare și în scopul menținerii contului de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prezentul articol, nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea contractului de achiziție.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale cu caracter personal (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la plasarea unei comenzi pe interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal.

9.5. Vânzătorul poate încredința unei terțe părți, în calitate de persoană împuternicită de către operator, prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. În afară de persoanele care transportă mărfurile, vânzătorul nu va transmite datele cu caracter personal unor terțe părți fără acordul prealabil al cumpărătorului.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă nedeterminată de timp. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic în mod automat sau pe suport de hârtie în mod neautomat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.

9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau persoana împuternicită de operator (articolul 9.5) prelucrează datele sale cu caracter personal într-un mod care contravine protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau este contrar legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării, acesta poate:

  • 9.8.1. să ceară explicații vânzătorului sau persoanei împuternicite de către acesta;
  • 9.8.2. să ceară vânzătorului sau persoanei împuternicite de către acesta să remedieze situația.

9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să îi furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o taxă rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu fraza anterioară, care să nu depășească costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

10. TRIMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI STOCAREA DE COOKIES-URI

10.1. Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și, de asemenea, este de acord să primească comunicări comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookies-uri pe computerul său. În cazul în care achiziția poate fi efectuată pe pagina web și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără a stoca cookies-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

11. LIVRAREA

11.1 Notificările referitoare la relația dintre vânzător și cumpărător, în special cele referitoare la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, trebuie să fie transmise prin poștă sub formă de scrisoare recomandată, cu excepția cazului în care se specifică altfel în contractul de vânzare-cumpărare. Notificările se transmit la adresa de contact relevantă a celeilalte părți și se consideră a fi transmise și a intra în vigoare în momentul transmiterii prin poștă, cu excepția notificărilor de retragere făcute de către cumpărător, caz în care retragerea intră în vigoare dacă notificarea este trimisă de către cumpărător în perioada de retragere.

11.2. O notificare care a fost refuzată de către destinatar, care nu a fost ridicată în perioada de depozitare sau care a fost returnată ca nedistribuită se consideră, de asemenea, ca fiind nelivrată.

11.3. Părțile își pot transmite corespondența obișnuită prin poșta electronică, la adresa de poștă electronică specificată în contul de utilizator al cumpărătorului sau specificată de cumpărător în comandă sau la adresa specificată pe pagina web a vânzătorului.

12. DISPOZIȚII FINALE 

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2. În cazul în care orice dispoziție din acești Termeni și condiții este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție a cărei semnificație este cât mai apropiată de cea a dispoziției care nu mai este valabilă. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările contractului de vânzare-cumpărare sau termenilor și condițiilor necesită un formular scris.

12.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii și condițiile comerciale sunt arhivate de către vânzător în format electronic și nu sunt accesibile.

12.4. Un model de formular de retragere din contractul de achiziție este anexat la termenii și condițiile de vânzare.